A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Az alapítvány célja


Alapítva:
2001. év június hó 19. napján

Székhelye:
Budapest 1145 Bácskai u. 11.

Alapító:
Mozdonyvezetők Szakszervezete

Nyilvántartási szám: 01-01-0008273

Alapítvány célja:

A mozdonyvezetők élet- és munkakörülményeinek, szociális- és egészségügyi helyzetének, életvitelének javítása, életminőségének közelítése az EU-s normákhoz.

A mozdonyvezetők egészségi állapotának védelme, annak megromlása esetén javítása, a MÁV Rt. elavult mozdonyparkjának és pályáinak állapota miatti egészségkárosító hatások következményeinek csökkentése.

A szociálisan nehéz helyzetbe került mozdonyvezetők és családtagjaik, illetve rokkant- és öregségi nyugdíjas mozdonyvezetők rendszeres segítése.

A mozdonyvezetők szakmai és társadalompolitikai ismereteinek bővítése, oktatás, az EU-s csatlakozás utáni, a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében.

A mozdonyvezetők és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése érdekében különféle programok, sporttevékenység szervezése, támogatása.

Felkészítés az EU-s csatlakozást követő szabad pályahasználatra és az abból következő utasításharmonizáció és egyéb jogszabályváltozások elsajátítására. Az EU-s csatlakozást előkészítő bizottsággal történő kapcsolatfelvétel támogatása.

Az Alapítvány a fenti célok elérése érdekében az alábbi tevékenységeket fejti ki:

a.) egészségügyi tevékenység, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció,

b.) szociális tevékenység, családsegítés, egészségkárosultak támogatása, időskorúak támogatása,

c.) oktatási tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

d.) kulturális tevékenység,

e.) jogvédő tevékenység, emberi és állampolgári jogok védelme,

f.) sporttevékenység, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Az Alapítvány nyitott. Az Alapítványhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az Alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik az Alapítvány működését. Az Alapítványhoz való csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, amelynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány céljaira csatlakozás nélkül befizetett hozzájárulás, vagy teljesített szolgáltatás is élvezi a hatályos adójogszabályok szerinti kedvezményeket.

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

  • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
  • Sikeres pályán az RCH
  • Szép volt, jó volt, elég volt!
  • Made in Hungary
  • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok