A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hét százalékos alapbéremelés az RCH-nál, a MOSZ nem írta alá a megállapodást

,

Az alapbéremlés december 1-i hatállyal lépett életbe, emellett bruttó 100.000 Ft karácsonyi bónuszt biztosít a munkáltató. A Mozdonyvezetők Szakszervezete 7%-nál magasabb alapbéremlést tartott szükségesnek, de ezt sem a menedzsment és végül a többi érdekképviselet sem támogatta. A Mozdonyvezetők Szakszervezete az alapbéremelés mértékének kivételével a megállapodás többi részével a tárgyalások során egyetértett.

Az RCH-ban a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében 7%-os alanyi jogú alapbérfejlesztés valósul meg 2021. december 1-jei hatállyal. Ennek következtében a 2022. január 1-jétől hatályos minimálbért és garantált bérminimumot már december 1-jétől alkalmazza a munkáltató.

A mozdonyvezetői bértábla:

Szakmai idő Alapbér Ft
5 év betöltött idő alatt 424.700
5-9 441.900
10-14 453.400
15-19 470.500
20-24 482.000
25-29 493.500
30-34 504.900
35 év fölött 516.400

 • A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2021. december 1-től 400.000 Ft/hó.
 • Bruttó 100 000 Ft egyszeri juttatásban részesül minden olyan 6-17 MMK-ba sorolt munkavállaló, akik a Rail Cargo Hungaria Zrt-vel 2021. június 30-án és 2021. november 30-án egyaránt munkaviszonyban álltak. Az összeg kifizetését a munkáltató legkésőbb 2021. december 20-ig teljesíti
 • A felek a 2022. évi 1-6 havi üzleti eredmények értékelésének függvényében tárgyalásokat folytatnak a bérmegállapodásban foglalt mértékek esetleges emeléséről.
 • A munkáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy a vonatkozó utasításokban az éleslátást biztosító szemüveg térítés összegét 100%-kal megemeli, azaz a jelenlegi 20.000 Ft helyett 40.000 Ft összeget biztosít 2022. január 1-jétől.
 • Munkáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy – függetlenül a pandémiás helyzettől – a vonatkozó utasításban a gépjárművel történő munkába járással kapcsolatos költségtérítés összegét 15 Ft/km-ben állapítja meg.
 • Az egészség megőrzése és az egészségtudatos életmód folytatása a munkáltatónak és a munkavállalónak közös érdeke, ezért a hazai munkaerőpiacon is újszerűnek számító juttatás bevezetéséről állapodott meg az RCH a szakszervezetekkel. Ennek eredményeként 2022-ben magánegészségügyi szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség a kollégák számára a tipikus betegségek kiszűrésére és kezelésére. Az új rendszer igénybevételének módjáról és részleteiről 2022 januárjában ad tájékoztatást a Munkáltató
 • A VBKJ rendszert változatlan elemekkel és keretösszeggel – amely évi 450 000 Ft/fő – 2022-ben tovább működteti a Munkáltató.
 • A nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés mértéke továbbra is a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a, míg az egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértéke 1%.
 • A munkáltató kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy a jelenleg érvényben lévő Középtávú Foglalkoztatáspolitikai Megállapodás hatályának meghosszabbítása érdekében mindet megtesz azért, hogy az érdekképviseletekkel a megállapodás létrejöjjön legkésőbb 2022. február 28. napjáig.
 • A felek – a Középtávú Foglalkoztatási Megállapodásban rögzítettek alapján –  kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2022. évben várható, hosszútávú vágányzárak (pl. 120-as, 150-es vonalakat érintően) idejére megállapodást kötnek foglalkoztatási alternatívák átmeneti időre történő bevezetéséről.
   
2021 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2021 november-december

 • Kollektív Munkaügyi Vita
 • A nagy bérpofon
 • Így telt 2021 a tárgyalóteremben
 • Látlelet
 • Területi Hírek
 • Nem adottak a feltételek
 • A kék csoda
 • Miért nehéz?

Megtekintés Korábbi számok