A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A munkakörülmények javítása érdekében megfogalmaztuk javaslatainkat

,

A munkakörülményekkel kapcsolatos felmérés eredményeire és azt követő első konzultáción elhangzottakra figyelemmel, a járművek műszaki állapotának javítását, a közlekedésbiztonságot érintő körülmények és az egészséget terhelő hatások és kockázatok megszüntetését, a MÁV-START Zrt. vasúti járművezetőinek foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasságának megőrzését szem előtt tartva megtettük javaslatainkat Keresztes Péter vezérigazgatónak írt levelünkben. 

 • A Munkáltató valamennyi járművének vezetőállásán biztosítsa a 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM rendelet 2.sz. mellékletében meghatározott léghőmérsékleti, effektív és korrigált effektív hőmérsékleti jellemzőket. Ennek értelmében járműveit lássa el klímaberendezéssel, megfelelő fűtéssel, illetve garantálja az eddig felszerelt klímaberendezések hatékony működését. Tegye lehetővé, hogy a Mozdonyfedélzeti Berendezés (MFB) adjon hiteles tájékoztatást a mozdonyszemélyzetnek a vezetőállás léghőmérsékletéről.
 • A járművek üzemeltethetőségének feltétele legyen az egészségre nem veszélyes léghőmérséklet biztosítása a vezetőálláson – a klímaberendezés a szolgálat teljes időtartama alatt biztosítsa a megfelelő léghőmérsékletet.
 • A Munkáltató biztosítsa az étel és italhűtők hatásos működését, a fertőzésveszély mérséklése érdekében azok fertőtlenítését, tisztán tartását és ennek megtörténtéről kimutathatóan értesítse a mozdonyszemélyzetet.
 • A járművek vezetőállásán a megfelelő léghőmérséklet biztosítása érdekében a Munkáltató szüntesse meg a vezetőállás nyílászáróinak tömítetlenségből eredő, az egészséget károsító jelentős huzatterhelést.
 • A MÁV-START Zrt. szerelje fel megfelelő minőségű járművezetői székkel vontatójárműveit, így biztosítva az egész testre ható káros rezgések elleni védelmet, az egészségre nem veszélyes munkakörnyezetet. A megfelelő minőségű, állapotú mozdonyvezetői szék a járművek üzemeltethetőségének feltétele legyen.
 • A járművek vezetőállásának tisztán tartása és a fertőzésveszély mérséklése érdekében a Munkáltató biztosítsa a legalább hetenkénti vezetőállás takarítást és fertőtlenítést, ennek megtörténtéről kimutathatóan értesítse a mozdonyszemélyzetet.
 • A Munkáltató szüntesse meg a vezetőállásokon tapasztalható zajterhelésből fakadó egészségügyi kockázatokat, végezze el a vezetőállások utólagos szigetelését.
 • A közlekedésben csak olyan jármű vegyen részt, amelynek jelzőlámpa működése, műszervilágítása, vezetőállás világítása hibátlanul működik.
 • Az ablaktörlők és napellenzők megfelelő működése legyen az üzemeltethetőség feltétele.  
 • Valamennyi jármű vezetőállásának zárhatósága legyen követelmény, a szükséges kulcsokkal lássák el a mozdonyszemélyzetet, a járműveken a nyílászárók működése hibátlan legyen.
 • Azért, hogy a korszerű járműveken végzett szolgálat ne kevesek kiváltsága legyen, a Munkáltató típusismereti és vonalismereti képzéssel biztosítsa a kompetencia bővítést a mozdonyszemélyzet számára.              
2021 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2021 november-december

 • Kollektív Munkaügyi Vita
 • A nagy bérpofon
 • Így telt 2021 a tárgyalóteremben
 • Látlelet
 • Területi Hírek
 • Nem adottak a feltételek
 • A kék csoda
 • Miért nehéz?

Megtekintés Korábbi számok