A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Újabb jogerős ítéletben marasztalták a MÁV-START-ot pihenőidős perben.

,

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság kimondta, hogy a MÁV-START nem a jogszabályoknak megfelelően osztotta be mozdonyvezető kollégánk munkaidejét, akkor amikor a heti pihenőidő kiadását megelőzően nem rendelkezett a napi pihenőidő kiadásáról, a heti pihenőidő előtt a napi pihenőidőt nem adta ki.

A Fővárosi Ítélőtábla kötelezte a munkáltatót, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek elmaradt bérpótlékot és ezen összeg után 2019. október 25. napjától a kifizetésig járó minden naptári félév teljes idejére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.

A Bíróság kimondta, hogy a munkanapi munkavégzést követően – figyelemmel az utazási normaidőre is – a napi pihenőidőt ki kell adni és ennek elteltével állapítható meg a heti pihenőidő kezdete és vége. A felperest rendkívüli munkavégzés iránti díjazás illeti meg akkor, ha a munkaidő-beosztás alapulvételével megállapítható, hogy a munkavállaló a heti pihenőidejében munkát végzett. Az Mt. 107. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendkívüli munkaidő a munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő. A Startnál irányadó kollektív szerződés a pihenőnapon történő munkavégzést is rendkívüli munkavégzésként szabályozza.

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

  • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
  • Sikeres pályán az RCH
  • Szép volt, jó volt, elég volt!
  • Made in Hungary
  • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok